e-Take Off

e-Program

Apps & Games

Contents

e-Pretest

e-Clickclass

takeoff

e-Take Off

ศึกษาต่อและซัมเมอร์แคมป์ ให้คำปรึกษาและแนะนำแบบครบวงจรทุกขั้นตอน สำหรับน้องๆ ที่อยากไปเรียนต่างประเทศ แบบพี่ๆ น้องๆ

e-Program

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ไปกับโปรแกรมต่างๆของเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ

e-program

Application

เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นไปกับแอปพลิเคชั่นสุดเจ๋ง สะดวก ใช้งานง่าย ได้ประโยชน์

Games

เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สนุกไปกับเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเสมือนจริง

content

Contents

เสริมสร้างทฤษฎีให้แข่งแกร่ง สู่การลงมือปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

e-Pretest

เว็บไซต์สำหรับทำข้อสอบออนไลน์ มีข้อสอบที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น O-NET, GATPAT, 7 วิชาสามัญและข้อสอบวัดระดับทางภาษา เช่น ข้อสอบ IELTS, HSK เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลสอบไปใช้ในการเรียน

pretest
clickclass

e-Clickclass

ห้องเรียนออนไลน์ เนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัดอัดแน่น เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมพร้อมสู่ทุกสนามสอบ

Copyright 2014 - Official site of e-Studio.co.th ~ made by We Are InnoSense