ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Education Studio ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น
ทุนการศึกษา – ค่ายภาษาต่างประเทศ  และกิจกรรมอื่นๆ

ทุน To-Tokyo April 2014
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา รอบภูมิภาค
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 1
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2
ทัศนศึกษา ณ ฮ่องกง (ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการตอบปัญหา)

Scholarship#1 Root Seeking Camp 2012
Scholarship#2
ทุนจีน ด้านการเต้นรำและการแสดง
Scholarship#3 English Study@Oxbridge College, Hong Kong
Scholarship#4 ไกล ใกล้ ไกด์
Scholarship#5 ทุนปักกิ่งScholarship#6 โต-โตเกียว
Scholarship#7
ปักกิ่งทิงนองนอย
Scholarship#8 สิงคโปร์