คอร์สเรียนสำหรับนักธุรกิจ

หลักสูตรภาษาเพื่อธุรกิจ
(Language For Business)

เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอเป็นสถาบันภาษาเอกชนที่เปิดสอนมานานหลายปีแล้ว จากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาทำให้เรามีเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญทางธุรกิจ และการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ ให้เหมาะสมกับแผนการเรียนของผู้เรียน สิ่งนี้ทำให้เราแตกต่างจากสถาบันภาษาอื่นๆ รวมทั้งทีมงานผู้สอน มีความรู้กว้างขวางทางธุรกิจในหลากหลายสาขา ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นไปอีก หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจ เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัยทำงานเท่านั้น ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการทำธุรกิจในชีวิตประจำวัน ซึ่งลักษณะของหลักสูตร จะเป็นแบบหลักสูตรมาตรฐาน แต่จะเพิ่มอีก 2 คาบ เรียนต่อวัน ที่จะเรียนถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะเน้นหัวข้อที่เกี่ยวกับการทำงาน และ สถานการณ์ที่น่าสนใจต่าง ๆ ในขณะนั้น

หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจ
 • ระยะหลักสูตร: ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์ – ไม่จำกัด

 • คาบ เรียนต่อวัน: 6 คาบเรียน (5 วันต่อสัปดาห์; 1 คาบเรียน = 45 นาที)
  (4 คาบเรียนแบบหลักสูตรมาตรฐาน +2 คาบเรียนเกี่ยวกับธุรกิจโดยเฉพาะ)

 • จำนวนนักเรียน: ไม่เกิน 6 ท่านต่อชั้นเรียน

 • อายุขั้นต่ำ: 18 ปี; อายุ 16-18 ปี จำเป็นต้องมีใบอนุญาติจากผู้ปกครอง

 • ระดับที่เปิดสอน: ระดับกลาง, ระดับสูง

โครงสร้างหลักสูตร

6 คาบเรียนประกอบด้วย:

 • 1 lesson – grammar and general vocabulary exercises

 • 1 lesson – conversation

 • 2 lessons – reading, understanding texts, listening, writing

 • 2 lessons – specialized training in the business field

โครงสร้างหลักสูตรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับครูและนักเรียนแต่ละคน หัวข้อที่ใช้มักจะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และนิตยสาร เราเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับทักษะทางภาษาของนักเรียน และด้วยวิธีนี้ สื่อการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม

หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจ
 • ระยะเวลาขั้นต่ำ 1 สัปดาห์
 • 4 คาบเรียนแบบหลักสูตรมาตรฐาน +2 คาบเรียนเกี่ยวกับธุรกิจโดยเฉพาะ
 • เน้นมารยาทการสื่อสารที่เป็นสากล
 
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรของสถาบันภาษาได้รับการรับรองโดย