มหาวิทยาลัยประเทศมอลต้า

                                                        Colleges & Universities in Malta

                  ในสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางชนชาติ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติจะทำให้เรามีประสบการณ์ด้านภาษาจึงส่งผลให้เรามีโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว   ดังนั้นหลักสูตรเส้นทางเรียนต่อต่างประเทศ GEOS Languages PLUS University ได้จับมือร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วโลก สถาบันพันฑมิตรเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยระหว่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษา GEOS Languages PLUS ในประเทศต่อไปนี้: Canada,USA,United Kingdom,Malt
            หลักสูตรเส้นทางเรียนต่อมหาวิทยาลัย / วิทยาลัยของเราในมอลต้าคือ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์โดยมีจำนวนนักเรียนสูงสุด 10 คนต่อชั้นเรียน มีค่าเล่าเรียน 240 €ต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในมอลต้าที่นักเรียนของหลักสูตร GEOS Languages PLUS Pathways สามารถเลือกได้จาก:

 

University of Malta

University of Malta
Msida MSD
2080 Malta
Telephone: +356 2340 2340
www.um.edu.mt/