มหาวิทยาลัยประเทศแคนาดา

                                                        Colleges & Universities in Canada

                  ในสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางชนชาติ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติจะทำให้เรามีประสบการณ์ด้านภาษาจึงส่งผลให้เรามีโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว   ดังนั้นหลักสูตรเส้นทางเรียนต่อต่างประเทศ GEOS Languages PLUS University ได้จับมือร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วโลก สถาบันพันฑมิตรเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยระหว่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษา GEOS Languages PLUS ในประเทศต่อไปนี้: Canada,USA,United Kingdom,Malt
                  นี่คือวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่นักเรียนของหลักสูตร GEOS Languages PLUS Pathways สามารถเลือกได้จาก :

Algonquin College

Algonquin College
1385 Woodroffe Avenue
Ottawa, Ontario K2G 1V8
Telephone: 613-727-4723
www.algonquincollege.com                       
                                          Download Fact Sheet

Arbutus College
473 W Hastings St.  
Vancouver, British Columbia V6B 1L4
Telephone: 604-662-4446
www.arbutuscollege.com                       
                                            Download Fact Sheet

Cambrian College
1400 Barry Downe Road 
Sudbury, Ontario P3A 3V8
Telephone: 705-566-8101
www.cambriancollege.ca 
                                           Download Fact Sheet

Cegep de la Gaspesie et de Iles
1001 Sherbrooke St. E #207
Montreal, Quebec H2L 1L3
Telephone: 514-529-4777 
www.cegepgim.ca                               
                                          Download Fact Sheet

Centennial College
941 Progress Avenue
Toronto, Ontario M1G 3T8 
Telephone: 416-289-5393
www.centennialcollege.ca                       
                                          Download Fact Sheet

GEOS Pathway partner - CIMT College

CIMT College
7200 Goreway Drive, Suite 100
Mississauga, Ontario  L4T 2T7
Telephone: 905-671-9999
www.cimtcollege.com                         
                                         Download Fact Sheet

College of the Rockies

College of the Rockies
2700 College Way, Box 8500
Cranbrook,  British Columbia V1C 5L7
Telephone: 250-489-2751
www.cotr.bc.ca   
                                          Download Fact Sheet

Confederation College
1450 Nakina Drive
Thunder Bay, Ontario P7C 4W1
Telephone: 807-475-6110
www.confederationc.on.ca                   
                                          Download Fact Sheet

Cornerstone International Community College of Canada
609 W Hastings St.  
Vancouver, British Columbia V6B 4W4
Telephone: 604-620-1111
www.ciccc.ca

Eton College

Eton College
Suite 706, 333 Terminal Ave
Vancouver, British Columbia V6A 4C1
Telephone: 604-677-4431
www.etoncollege.ca                           
                                          Download Fact Sheet

Evergreen College
67 Yonge St. #402
Toronto, Ontario M5E 1J8
Telephone: 416-365-0505
www.evergreencollege.ca                    
Download Fact Sheet  

Georgian College
1 Georgian Dr. 
Barrie, Ontario L4M 4H8
Telephone: 705-728-1968
www.georgiancollege.ca                    
Download Fact Sheet  

John Casablancas Institute (JCI)
220 Cambie Street #150 
Vancouver, British Columbia V6B 2M9
Telephone: 604-688-0328 
www.jcinstitute.com 
                                          Download Fact Sheet

IBT College
50 St. Clair Ave.East 4th Floor
Toronto, Ontario M4T 1M9
Telephone: 416-963-1211
www.ibtcollege.com                           
                                          Download Fact Sheet

Partner School: University of Ontario Institute of Technology (UOIT)

University of Ontario Institute of Technology (UOIT)
2000 Simcoe Street North
Oshawa, Ontario L1H 7K4
Telephone: 905-721-8668
                                          www.uoit.ca                                              
                                         Download Fact Sheet

University of Regina

University of Regina
3737 Wascana Parkway
Regina, Saskatchewan S4S 0A2
Telephone: 306-585-4111
www.uregina.ca                                       
                                          Download Fact Sheet

Vancouver Animation School
270-5489 Byrne Rd. 
Burnaby, British Columbia V57 3J1
Telephone: 1-888-677-8827 
www.vanas.ca

Acsenda School of Management
1090 West Pender Street
Vancouver, British Columbia V6E 2N7
Telephone: 604-430-5111
www.acsenda.com                                                                                              Download Fact Sheet  

 

Lambton College

Lambton College
1457 London Road
Sarnia, Ontario N7S 6K4
Telephone: 519-542-7751
www.lambton.on.ca                                                                                           Download Fact Sheet

LaSalle College Vancouver
2665 Renfrew St. 
Vancouver, British Columbia V5M 0A7
Telephone: 866-717-8080
www.lasallecollegevancouver.com             


Laurentian University

Laurentian University
935 Ramsey Lake Road
Sudbury, Ontario P3E 2C6
Telephone: 705-675-1151
www.laurentian.ca                   
                                           Download Fact Sheet

Lethbridge College
3000 College Dr. S
Lethbridge, Alberta T1K 1L6
Telephone: 403-320-3000
www.lethbridgecollege.ca                          Download Fact Sheet  

New Brunswick Community College
284 Smythe St. 
Fredericton, New Brunswick E3B 3C9
Telephone: 506-462-5012
www.nbcc.ca                                   
Download Fact Sheet  

Niagara College
135 Taylor Rd.  
Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0
Telephone: 905-641-2252
www.niagaracollege.ca                           Download Fact Sheet  

North Island College
2300 Ryan Road
Courtenay, British Columbia V9N 8N6
Telephone: 250-334-5033
 www.nic.bc.ca                                                                                                      Download Fact Sheet

Partner Schools - RCC

RCC Institute of Technology
2000 Steeles Avenue
Concord, ON, L4K 4N1
                                          Telephone: 905-669-0544
                                           www.rccit.ca                                 
                                           Download Fact Sheet

Royal Roads University

Royal Roads University
2005 Sooke Road
Victoria, British Columbia V9B 5Y2
Telephone: 800-788-8028
www.royalroads.ca                                                                                             Download Fact Sheet

SAIT Polytechnic

SAIT Polytechnic
1301 – 16 Avenue NW 
Calgary, Alberta T2M 0L4
Telephone: 877-284-7248
www.sait.ca                                                                                                   Download Fact Sheet

Selkirk College
301 Frank Beinder Way 
Castlegar, British Columbia V1N 4L3
Telephone: 1-888-953-1133
www.selkirk.ca 


Sprott-Shaw Community College

Sprott-Shaw Community College
2621 Douglas Street,
Victoria, British Columbia V8T 4M2
Telephone: 250-384-8121
www.sprottshaw.com                                                                             Download Fact Sheet

Partner School - Toronto Film School

Toronto Film School
10 Dundas Street E., Suite 704
Toronto, ON, M5B 2G9
                                          Telephone: 647-288-8496
                                           www.torontofilmschool.ca     
                                           Download Fact Sheet

 

Whistler Adventure School
1345 Alpha Lake Rd #5
Whistler, British Columbia V0N 1B1
Telephone: 604-962-2220
www.whistleradventureschool.com