มาแล้ว!! ทุน Heinrich Böll Foundation เรียนต่อป.โท-เอกได้ทุกสาขาวิชา ที่ประเทศเยอรมนี

ทุน Heinrich Böll Foundation เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนหรือกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

มูลค่าทุนการศึกษา:

ตรวจสอบมูลค่าทุนการศึกษาได้ที่นี่ คลิก

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาที่ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนหรือกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี

– ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B2 หรือ DSH 2

ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.boell.de

ปิดรับสมัคร:1 มีนาคม 2562

อ้างอิงจาก : www.scholarship.in.th
ข้อมูลเพิ่มเติม:www.boell.de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *