หลักสูตรกลุ่มย่อย

หลักสูตรกลุ่มย่อย

สถาบัน เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ เปิดสอนหลักสูตรกลุ่มย่อยสำหรับภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศส จำนวนของผู้เรียนที่ลดลงจะทำให้ผู้สอนเข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้น, การเรียนไปได้เร็วและสามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียนได้ง่ายขึ้น   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาควบคู่ไปกับการพักผ่อนเพราะการเรียน 4 คาบเรียนต่อวัน เพียงพอที่จะทำให้คุณเรียนภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว หรือพักผ่อนในเวลาว่างช่วงเช้า และช่วงบ่าย

ภาพรวมของหลักสูตร
 • ระยะหลักสูตร: ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์ – ไม่จำกัด

 • คาบเรียนต่อวัน: 4 คาบเรียน (5 วันต่อสัปดาห์; 1 คาบเรียน = 45 นาที)

 • จำนวนนักเรียน: ไม่เกิน 6 ท่านต่อชั้นเรียน

 • อายุขั้นต่ำ: 18 ปี; อายุ 16-18 ปี จำเป็นต้องมีใบอนุญาติจากผู้ปกครอง

 • ระดับที่เปิดสอน: ระดับพื้น ฐาน, ระดับกลาง, ระดับสูง

โครงสร้างหลักสูตร

4 คาบเรียนต่อวัน ประกอบด้วย:

 • 1 lesson – grammar and vocabulary exercises

 • 1 lesson – conversation

 • 2 lessons – reading, understanding texts, listening, writing

โครงสร้างหลักสูตรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับครูและนักเรียนแต่ละคน หัวข้อที่ใช้มักจะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและนิตยสาร เราเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับทักษะทางภาษาของนักเรียนและด้วยวิธีนี้ สื่อการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม

 
 
หลักสูตรกลุ่มย่อย
 • 4 คาบเรียน ต่อวัน
 • ระยะเวลาขั้นต่ำ 1 สัปดาห์
 • จำกัดนักเรียนไม่เกินห้องละ 6 คน
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรของสถาบันภาษาได้รับการรับรองโดย