หลักสูตรตอนบ่าย

เรียนภาษาภาคบ่าย

ไม่ว่าคุณจะมีเพียงพื้นฐานขั้นต้นทางภาษาอังกฤษ หรือว่าพื้นฐานดีอยู่แล้วแต่ต้องการจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก การเรียนภาษาอังกฤษกับเรา ที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอน เราจะฝีกฝนทักษะต่างๆทางภาษาอังกฤษในชั้นเรียนภาคบ่ายนี้ ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง และพัฒนาการใช้หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ เราจะจัดสอบวัดความรู้ก่อนที่จะจัดเข้าชั้นเรียนในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียน ชั้นเรียนภาคบ่ายที่ไบรตัน เปิดรับนักเรียนไม่เกินชั้นเรียนละ 18 คน ซึ่งนักเรียนมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้การเรียนของเรามีบรรยากาศแบบนานาชาติจริงๆ การเรียนในภาคบ่ายเป็นความลงตัวของการจัดตารางเวลาทั้งการเรียน และเวลาว่างอิสระ บทเรียนของชั้นเรียนภาคบ่ายก็เหมือนกับการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในภาคเช้า เรียนวันละ 4 คาบ ซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่สนใจทำกิจกรรม หรือเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน

ภาพรวมของหลักสูตร
  • เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที

  • รับอายุขั้นต่ำ 18 ปี หากอายุ 16-17 ปีก็สามารถเรียนใด้ เพียงแต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

  • ระดับที่เปิดสอน : ระดับเริ่มเรียน ระดับกลาง ระดับสูง

  • กำหนดเปิดเรียน เริ่มได้ตลอดทั้งปี

โครงสร้างหลักสูตร

4 คาบเรียนต่อวัน ประกอบด้วย:

  • 1 lesson – grammar and vocabulary exercises

  • 1 lesson – conversation

  • 2 lessons – reading, understanding texts, listening, writing

โครงสร้างหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนตามผู้สอน หรือตามความเหมาะสมกับผู้เรียน หัวข้อที่นำมาเรียนจะได้มาจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เหมาะสมตามระดับการเรียนของนักเรียน ซึ่งครูผู้สอนจะเอาเนื้อหาเหล่านี้มาให้นักเรียนศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม

 
เรียนภาษาภาคบ่าย
  • 4 คาบเรียนต่อวัน
  • ระยะเวลาเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์
  • รับอายุขั้นต่ำ 18 ปี
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรของสถาบันภาษาได้รับการรับรองโดย