หลักสูตรตัวต่อตัว

หลักสูตรตัวต่อตัว

หลัก สูตรส่วนตัว หรือ หลักสูตรตัวต่อตัวนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวิธีที่เร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนภาษา หลักสูตรจะจัดโดยดูความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก และสามารถจัดชั่วโมงเรียนได้ตามต้องการ จึงทำให้สามารถเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรอื่น ๆ ที่ผู้เรียนสนใจได้เช่นกัน หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับการเรียนที่จะคอยตอบข้อสงสัย เป็นจุด ๆ โดยจะเน้นคำถามที่ผู้เรียนสงสัย ผู้เรียนสามารถเลือกจำนวนคาบเรียนต่อวันได้ระหว่าง 3,4 หรือ 6 คาบเรียน การเรียนจะไม่มากไม่น้อยเกินไป และได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ

ภาพรวมของหลักสูตร
  • ระยะหลักสูตร: ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์ – ไม่จำกัด

  • คาบเรียนต่อวัน: 2,4 หรือ 6 คาบเรียน (5 วันต่อสัปดาห์; 1 คาบเรียน = 45 นาที)

  • จำนวนนักเรียน: ตัวต่อตัว

  • อายุขั้นต่ำ: 18 ปี; อายุ 16-18 ปี จำเป็นต้องมีใบอนุญาติจากผู้ปกครอง

  • ระดับที่เปิดสอน: ระดับพื้น ฐาน, ระดับกลาง, ระดับสูง

โครงสร้างหลักสูตร

เนื่องจากเป็นการสอน แบบตัวต่อตัว นักเรียนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อหลักสูตร ดังนั้นบทเรียนของผู้เรียนแต่ละท่ายจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน นักเรียนจะ ถูกเน้นเป็นพิเศาในทักษะทางภาษาที่ต้องการปรับปรุง การเรียนการสอนดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์เฉพาะ อย่างเช่นในการเตรียมการบรรยาย หรือการสัมภาษณ์ หรือสำหรับศัพท์แสงทางการแพทย์หรือทางกฎหมาย เป็นต้น ในกรณีนี้คุณควรจะแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า เพื่อให้เราสามารถดำเนินการทุกอย่างได้เต็มประสิทธิภาพ การเรีียนการสอนประเภทนี้ ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับรูปแบบปกติของแต่ละบทเรียน

หลักสูตรตัวต่อตัวในสถาบันฯของเรา

หากคุณมีความมุ่งมัน จะเรียนภาษาอย่างเข้าถึงและลึกซึ้ง หลักสูตรการเรียนแบบตัวต่อตัวนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีของคุณ เราเปิดสอนในหลายสาขาของสถาบันฯ

 
หลักสูตรตัวต่อตัว
  • ระยะเวลาขั้นต่ำ 1 สัปดาห์
  • 2, 4 หรือ 6 คาบเรียน ต่อวัน
  • เรียนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่อสอบถาม

เลือกเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

เลือกเรียนภาษาสเปนหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

เลือกเรียนภาษาอิตาลีหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

เลือกเรียนภาษาเยอรมันหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

เลือกเรียนภาษาจีนหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

หลักสูตรของสถาบันภาษาได้รับการรับรองโดย