หลักสูตรพาร์ทไทม์

หลักสูตรพาทไทม์

 

ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานทางภาษานี้มาเลย หรือว่าต้องการพัฒนาให้ภาษาของคุณดียิ่งขึ้น การเรียนในช่วงวันหยุดนี้เหมาะมากสำหรับการเรียน และมีเวลาอย่างเหลือเฟือในการทำกิจกรรมต่างๆ และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การเรียนเพียง 2 คาบเรียนต่อวันก็ช่วยให้คุณมีเวลาหากิจกรรมน่าสนใจต่างๆทำได้อย่างอิสระ ได้มีเวลาเรียนรู้วัฒนธรรม และทำความรู้จักกับคนท้องถิ่น การเรียนหลักสูตรภาษาในช่วงวันหยุดกับเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอในประเทศเจ้าของภาษา มั่นใจได้ว่าคุณจะได้พัฒนาภาษาอย่างจริงจังและสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งเราจัดการเรียนอย่างน้อยที่สุด 2 สัปดาห์ในบรรยากาสสบายๆแต่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณสามารถนำไปฝึกฝนกับคนท้องถิ่นได้จริง 

จำนวนนักเรียนชั้นเรียนละไม่เกิน 10 คน ซึ่งต่างมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ที่นี่จึงมีบรรยากาสแบบนานาชาติที่นักเรียนจะได้พบเพื่อนใหม่ พูดคุยทำความรู้จักกัน

ภาพรวมของหลักสูตร
  • เรียน 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 2 คาบเรียน คาบละ 45 นาที

  • รับอายุ 18 ปีขึ้นไป 16 – 17 ปี ก็สามารถเรียนได้ หากได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

  • ระดับที่เปิดสอน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

  • วันเปิดเรียน เปิดตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงไฮซีซั่น (ในฤดูร้อน)

โครงสร้างหลักสูตร

การเรียนในแต่ละวันจะประกอบไปด้วย การสนทนา หลักไวยากรณ์ และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ และเน้นการอ่าน การทำความเข้าใจ การฟัง และการเขียน การจัดการเรียนขึ้นอยู่กับครูผู้สอนแต่ละคน และเป้าหมายของผู้เรียนด้วย หัวข้อในการเรียนจะมาจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีความยากง่ายเหมาะสมตามระดับภาษาของผู้เรียน เมื่อนำหัวข้อมาศึกษาแล้ว ก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มเล็กเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นจากบทเรียนนั้น

 
เรียนช่วงวันหยุด
  • เรียนวันละ 2 คาบเรียน
  • ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  • รับอายุ 18 ปีขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรของสถาบันภาษาได้รับการรับรองโดย