หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรระยะยาวของสถาบันภาษา เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอมีลักษณะเช่นเดียวกับหลักสูตรมาตรฐาน แต่หลักสูตรจะถูกออกแบบให้เหมาะกับการเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาในระดับลึกและประสงค์ที่จะเรียนอย่างต่อเนื่อง และยังเหมาะสำหรับการทดสอบภาษาต่าง ๆ อาทิเช่น Cambridge Exam – PET, FCE, CAE, TOEFL,DELE, DELF, DALF, CILS และ DSH

หลักสูตรระยะยาวของเราจะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสอบที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อเช่นกัน การเตรียมตัวให้พร้อมนับตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็ถือเป็นสิ่งดีในการเรียนภาษา ซึ่งสถาบันสป๊าคคาเฟ่ของเราทั่วโลกสามารถจัดระยะเวลาของหลักสูตรได้ถึง 3, 6 เดือน หรือแม้แต่ 9 เดือนก็ตาม ในห้องเรียนเราจำกัดนักเรียนไว้ที่ 10 ท่านต่อห้อง ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็ต่างมาจากคนละประเทศ เพื่อให้ห้องเรียนได้บรรยากาศแบบนานาชาติอย่างเต็มที่

ภาพรวมของหลักสูตร
 • ระยะหลักสูตร: ขั้นต่ำ 8 สัปดาห์ – ไม่จำกัด

 • คาบเรียนต่อวัน: 4 คาบเรียน (5 วันต่อสัปดาห์; 1 คาบเรียน = 45 นาที)

 • จำนวนนักเรียน: ระหว่าง 8-12 ท่านต่อชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับศูนย์การเรียนแต่ละที่

 • อายุขั้นต่ำ: 18 ปี; อายุ 16-18 ปี จำเป็นต้องมีใบอนุญาติจากผู้ปกครอง

 • ระดับที่เปิดสอน: ระดับพื้น ฐาน, ระดับกลาง, ระดับสูง

โครงสร้างหลักสูตร

4 – 6 คาบเรียนต่อวัน ประกอบด้วย:

 • 1 or 2 lesson/s – grammar and vocabulary exercises

 • 1 or 2 lesson/s – conversation

 • 2 lessons – reading, understanding texts, listening, writing

โครงสร้างหลักสูตรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับครูและนักเรียนแต่ละคน หัวข้อที่ใช้มักจะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและนิตยสาร เราเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับทักษะทางภาษาของนักเรียนและด้วยวิธีนี้ สื่อการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม

 
 
หลักสูตรระยะยาว
 • ระยะเวลาขั้นต่ำ 8 สัปดาห์
 • 4 ถึง 6 คาบเรียน ต่อวัน
 • เปิดเรียน: ตลอดทั้งปี
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรของสถาบันภาษาได้รับการรับรองโดย