หลักสูตรเข้มข้นพิเศษ

หลักสูตรแบบเข้มข้นพิเศษ

หลักสูตรเข้มข้นพิเศษ ของเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอเป็นอีกทางเลือกสำหรับท่านที่ต้องการเรียนภาษาเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นท่านที่จบจากหลักสูตรเริ่มต้นแล้ว และอยากฝึกฝนภาษาอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น หรือท่านที่ต้องการปัดฝุ่นภาษาที่เคยเรียนมาก็ตาม หลักสูตรนี้จะช่วยตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด

หลักสูตรนี้จัดไว้อย่างเข้มข้น เน้นที่การเรียนภาษา จึงมีสัดส่วนของกิจกรรมนอกห้องเรียนน้อยกว่าหลักสูตรอื่น การเรียนต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงต่อวันทำให้เราสามารถการันตีได้ว่า ภาษาของนักเรียนจะดีขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว

เราจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องไว้ไม่เกิน 14 คน ต่อห้อง ซึ่งนักเรียนต่างมาจากหลากหลายประเทศ และมีบรรยากาศของห้องเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง

 
ภาพรวมของหลักสูตร
 • ระยะหลักสูตร: ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์ – ไม่จำกัด

 • คาบเรียนต่อวัน: 8 คาบเรียน (5 วันต่อสัปดาห์; 1 คาบเรียน = 45 นาที)

 • อายุขั้นต่ำ: 18 ปี; อายุ 16-18 ปี จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง

 • ระดับที่เปิดสอน: ระดับพื้นฐาน, ระดับกลาง, ระดับสูง

 • กำหนดเปิดเรียน: ตลอดทั้งปี

 
โครงสร้างหลักสูตร

8 คาบเรียนต่อวัน ประกอบด้วย:

 • 3 lessons – grammar and general vocabulary exercises

 • 2 lessons – conversation

 • 3 lessons – reading, understanding texts, listening, writing

โครงสร้างหลักสูตรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับครูและนักเรียนแต่ละคน หัวข้อที่ใช้มักจะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และนิตยสาร เราเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับทักษะทางภาษาของนักเรียน และด้วยวิธีนี้ สื่อการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม

 
หลักสูตรแบบเข้มข้นพิเศษ
 • ระยะเวลาขั้นต่ำ 1 สัปดาห์
 • 8 คาบเรียน ต่อวัน
 • จำกัดจำนวนนักเรียน 14 คนต่อห้อง
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรของสถาบันภาษาได้รับการรับรองโดย