หลักสูตรเข้มข้น

หลักสูตรแบบเข้มข้น

สถาบันเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอร่วมกับสถาบันสถาบัน ภาษาสปร๊าคคาเฟ่ เปิดสอนหลักสูตรแบบเข้มสำหรับภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี, ภาษาเยอรมัน และภาษาจีน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอย่างเจาะลึกโดยไม่ว่าผู้เรียนจะไม่มีพื้นฐานเลย หรือเพียงต้องการรื้อฟื้นความรู้ทางด้านภาษาก็ตาม การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม อาจจะทำให้เวลาว่างสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ลดน้อยลง แต่การเรียน 6 คาบเรียนต่อวันสามารถรับประกันได้ว่าคุณจะเรียนภาษาและเห็นผลลัพธ์ภายในระยะเวลาสั้นๆ อย่างแน่นอน ในห้องเรียนเราจำกัดนักเรียนไว้ที่ 10 ท่านต่อห้อง ซึ่งนักเรียนแต่ละคน ก็ต่างมาจากคนละประเทศเพื่อให้ห้องเรียนได้บรรยากาศแบบนานาชาติอย่างเต็มที่

ภาพรวมของหลักสูตร
 • ระยะหลักสูตร: ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์ – ไม่จำกัด

 • คาบเรียนต่อวัน: 6 คาบเรียน (5 วันต่อสัปดาห์; 1 คาบเรียน = 45 นาที)

 • จำนวนนักเรียน: ระหว่าง 8-12 ท่านต่อชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับศูนย์การเรียนแต่ละที่

 • อายุขั้นต่ำ: 18 ปี; อายุ 16-18 ปี จำเป็นต้องมีใบอนุญาติจากผู้ปกครอง

 • ระดับที่เปิดสอน: ระดับพื้น ฐาน, ระดับกลาง, ระดับสูง

โครงสร้างหลักสูตร

6 คาบเรียนต่อวัน ประกอบด้วย:

 • 2 lessons – grammar and general vocabulary exercises

 • 2 lessons – conversation

 • 2 lessons – reading, understanding texts, listening, writing

โครงสร้างหลักสูตรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับครูและนักเรียนแต่ละคน หัวข้อที่ใช้มักจะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และนิตยสาร เราเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับทักษะทางภาษาของนักเรียน และด้วยวิธีนี้ สื่อการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม

หลักสูตรแบบเข้มข้นในสถาบันฯของเรา

หากคุณมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้าอย่างมากในเวลาค่อนข้างน้อย คุณอาจต้องการพิจารณาหลักสูตรภาษาแบบเร่งรัด เปิดสอนในโรงเรียนสอนภาษาของเรา

หลักสูตรแบบเข้มข้น
 • ระยะเวลาขั้นต่ำ 1 สัปดาห์
 • 6 คาบเรียน ต่อวัน
 • อายุขั้นต่ำ: 18 ปี
ติดต่อสอบถาม

เลือกเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

เลือกเรียนภาษาสเปนหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

เลือกเรียนภาษาอิตาลีหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

เลือกเรียนภาษาเยอรมันหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

เลือกเรียนภาษาจีนหลักสูตรแบบเข้มข้น ได้ที่สถาบันของเราเหล่านี้:

หลักสูตรของสถาบันภาษาได้รับการรับรองโดย