หลักสูตรเตรียมสอบ

หลักสูตรเตรียมสอบ

หลักสูตรเตรียมสอบ เป็นหลักสูตรที่ช่วงเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยเน้นเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ Cambridge Certificate โดยเฉพาะในหลักสูตรนี้ของสถาบันภาษาเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ เรากำหนดระยะเวลาการเรียนไว้ที่ 8-12 สัปดาห์โดยเฉลี่ย ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียน 20 – 30 คาบเรียนต่อสัปดาห์ ผลที่ได้รับ ไม่เพียงแต่ความรู้ภาษาอังกฤษแต่ยังมีการเรียนรู้เรื่องรอบตัวผ่านทางกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอน ในแง่ของทักษะการพูดและเขียน หลักสูตรเตรียมสอบ จะเน้นเรื่องไวยกรณ์ให้เป็นพิเศษ อาจารย์ของเราจะให้หลักการ และโครงการในแบบของข้อสอบ Cambridge ด้วยการฝึกทำแบบฝึกหัดจนนักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้
 **ในห้องเรียน เราจำกัดนักเรียนไว้ที่ 10 ท่านต่อห้อง ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็ต่างมาจากคนละประเทศเพื่อให้ห้องเรียนได้บรรยากาศแบบนานาชาติอย่างเต็มที่

ภาพรวมของหลักสูตร
 • ระยะหลักสูตร: 8-12 สัปดาห์ (หากสมัครเรียนเป็ฯกลุ่มนักเรียนสามารถกำหนดระยะเวลาเรียนได้)

 • คาบเรียน: 20 – 30 คาบเรียน ต่อสัปดาห์, และเน้นการฝึกทำข้อสอบ

 • อายุขั้นต่ำ: 18 ปี หากอายุ 16-17 ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

 • ระดับที่เปิดสอน: ระดับกลาง, ระดับสูง

วันเปิดเรียน
 • หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ: Cambridge Certificate, IELTS & TOEFL

 • หลักสูตรเตรียมสอบภาษาสเปน: D.E.L.E.

 • หลักสูตรเตรียมสอบภาษาฝรั่งเศส: D.E.L.F.

 • หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอิตาลี: C.I.L.S.

 • หลักสูตรเตรียมสอบภาษาเยอรมัน: TestDAF

โครงสร้างหลักสูตร

นักเรียนจะได้รับการสอนเสริมทักษะด้านการฟัง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาจารย์ผู้สอนซึ่งทำหน้าที่เสมือนโค้ช คอยให้คำแนะนำเทคนิคการจดจำข้อมูลให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะมีความมั่นใจมากขึ้น หลังจากได้ผ่านการเรียนการสอนแล้ว นอกจากนี้ อาจารย์ของเรา ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนทำความเข้าใจในความสัมพันธ์กันของไวยกรณ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภาษาอังกฤษ

ส่วนหนึ่งของหลักสูตรภาษาที่จะได้เรียนนั้น ถูกเตรียมไว้เฉพาะให้กับการสอบวัดระดับทางภาษา ในระดับที่นักเรียนเลือกไว้ อาจารย์จะนำแบบทดสอบต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่จะสอบจริงมาใช้ ซึ่งทำให้การเรียนหลักสูตรนี้ มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน

หลักสูตรเตรียมสอบ
 • ระยะเวลาขั้นต่ำ 8-12 สัปดาห์
 • 20 ถึง 30 คาบเรียน ต่อสัปดาห์
 • เตรียมตัวสำหรับ Cambridge Certificate, IELTS, TOEFL, D.E.L.E., D.E.L.F., C.I.L.S. หรือ TestDAF
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรของสถาบันภาษาได้รับการรับรองโดย