เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ EDUCATION STUDIO

พวกเราเชื่อมั่นว่าการเรียนภาษาอังกฤษสามารถช่วยให้นักเรียนเชื่อมต่อความสำเร็จได้                                                 
นักเรียนไม่เพียงแค่เรียนในห้องเรียน แต่ยังมีโอกาสได้เรียนนอกห้องเรียน พร้อมเปิดโลกกว้างไปด้วยกัน
ให้ทีมงานของเราช่วยเหลือทุกขั้นตอน

          “สถาบันเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ”       
  Education Studio

                Education Studio เป็นสถาบันภายใต้การดำเนินงานของเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ ทำหน้าที่ประสานงานทุนการศึกษาจากสถาบันพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดูแลและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดย Education Studio จะเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์                                                   
              “Education Studio  is the institute under the operation of Education Studio which has duties to coordinate scholarships from institutes which are alliances both domestic and overseas, and including to supervise and also arrange personal development activities. The activities, which are held by ES–ILC, are emphasized to create an inspiration and learning through creative activities

ทำไมต้อง Education Studio