มหาวิทยาลัยประเทศอเมริกา

                                     Colleges & Universities in the USA

                  ในสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางชนชาติ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติจะทำให้เรามีประสบการณ์ด้านภาษาจึงส่งผลให้เรามีโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว   ดังนั้นหลักสูตรเส้นทางเรียนต่อต่างประเทศ GEOS Languages PLUS University ได้จับมือร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วโลก สถาบันพันฑมิตรเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยระหว่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษา GEOS Languages PLUS ในประเทศต่อไปนี้: Canada,USA,United Kingdom,Malt
                  นี่คือวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่นักเรียนของหลักสูตร GEOS Languages PLUS Pathways สามารถเลือกได้จาก :

 

 

Academy of Radio and Television Broadcasting
16052 Beach Blvd Suite 263-N
Huntington Beach, California 92647
Telephone: 877- 572-3468
www.arbradio.com    
                                          Download Fact Sheet

Bay State College

Bay State College
122 Commonwealth Avenue
Boston, MA 02116
Telephone: (617) 217-9000
www.baystate.edu                                       

Cambridge College

Cambridge College (Master’s Program)
1000 Massachusetts Avenue
Cambridge, Massachusetts 02138
Telephone: 617-868-1000 
www.cambridgecollege.edu  
                                          Download Fact Sheet

INTO Colorado State University
Spruce Hall, 150 Main Drive
Fort Collins, Colorado 80523-1037
Telephone: 970-492-4686
www.intohigher.com/colostate   
                                          Download Fact Sheet

Devry University

Devry University
3005 Highland Pkwy #100, Downers Grove, IL 60515, USA 
Telephone: 1 630-515-3000
www.devry.edu                                        

INTO Drew University
36 Madison Avenue
Madison, New Jersey 07940
Telephone: 858-356-4400
www.intohigher.com/drew  
                                          Download Fact Sheet

El Camino College
16007 Crenshaw Blvd.
Torrance, CA 90506
Telephone: 310-660-3431
www.elcamino.edu     
                                          Download Fact Sheet

Full Sail University
3300 University Blvd, Winter Park, FL 327792, USA
Telephone: 407-679-6333 
www.fullsail.edu           


       

INTO George Mason University
4400 University Drive
Fairfax, Virginia 22030
Telephone: 858-356-4400
www.intohigher.com/mason  
                                           Download Fact Sheet

INTO Hofstra University
1000 Hempstead Turnpike
Hempstead, NY, 11549
Telephone: 800-463-7872
www.hofstra.edu

 

Lincoln University
401 15th Street
Oakland, California 94612
Telephone: 510-628-8010
www.lincolnuca.edu     
                                          Download Fact Sheet 

INTO Marshall University
1 John Marshall Drive
Huntington, West Virginia 25755
Telephone: 304-696-4686
www.intohigher.com/marshall  
                                          Download Fact Sheet

Montana State University – Billings
1500 University Drive
Billings, Montana 59101
Telephone: 800- 565-6782
http://www.msubillings.edu/    
Download Fact Sheet

 

 

National Polytechnic College
6630 Telegraph Road
Commerce, California 90040
Telephone: 323-728-9636
www.npcollege.edu  
                                          Download Fact Sheet

Northeastern University

Northeastern University
360 Huntington Ave
Boston, MA 02115
Telephone: 617-373-2000
www.northeastern.e 
Download Fact Sheet

 

Orange Coast College

Orange Coast College
2701 Fairview Road
Costa Mesa, California 92626
Telephone: 714-432-5072
www.orangecoastcollege.edu
                                          Download Fact Sheet

INTO Oregon State University
1701 SW Western Boulevard
Corvallis, Oregon 97333 
Telephone: 541-737-2464
www.intohigher.com/oregonstate                                                        Download Fact Sheet

Pine Manor College
400 Heath Street
Chestnut Hill, Massachusetts 02467 
Telephone: 617-731-7000
www.pmc.edu                                                                                            Download Fact Sheet

Quinnipiac University
275 Mount Carmel Avenue
Hamden, Connecticut
Telephone: 203-582-8200
www.quinnipiac.edu                                                                                  Download Fact Sheet

Saint Leo University

Saint Leo University
33701 State Road 52
St Leo, FL 33574
Telephone: 352-588-8200
www.saintleo.edu                                    Download Fact Sheet

INTO Saint Louis University
1 N. Grand Blvd.
St. Louis, MO 63103, USA
Telephone: 858-465-6004
www.slu.edu


Texas Wesleyan University
1201 Wesleyan Street
Fort Worth, Taxas 76105
Telephone: 817-531-4444
www.txwes.edu                                                                                         Download Fact Sheet

INTO University of South Florida
4202 East Fowler Avenue
Tampa, Florida 33620
Telephone: 813-905-4686
www.intohigher.com/usf                                                                      Download Fact Sheet