มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ

                                            Colleges & Universities in England

                  ในสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางชนชาติ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติจะทำให้เรามีประสบการณ์ด้านภาษาจึงส่งผลให้เรามีโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว   ดังนั้นหลักสูตรเส้นทางเรียนต่อต่างประเทศ GEOS Languages PLUS University ได้จับมือร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วโลก สถาบันพันฑมิตรเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยระหว่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษา GEOS Languages PLUS ในประเทศต่อไปนี้: Canada,USA,United Kingdom,Malt

นี่คือวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่นักเรียนของหลักสูตร GEOS Languages PLUS Pathways สามารถเลือกได้จาก :

Edinburgh University

Edinburgh University
Old College
South Bridge Edinburgh EH8 9YL
Telephone: +44 (0)131 650 1000
www.ed.ac.uk/

Queen Mary, University of London

Queen Mary, University of London
Mile End Road
London E1 4NS
Telephone: +44 (0)20 7882 5555
www.qmul.ac.uk/

University of Brighton

University of Brighton
Mithras House, Lewes Road
Brighton, BN2 4AT
Telephone: +44 (0)1273 600900
www.brighton.ac.uk/

 

 

University of Central Lancashire

University of Central Lancashire
Preston
Lancashire, PR1 2HE
Telephone: +44 (0)1772 201 201
www.uclan.ac.uk/

University of Kent

University of Kent
Canterbury
Kent, CT2 7NZ
Telephone: +44 (0)1227 764000
www.kent.ac.uk/

University of Manchester

University of Manchester
Oxford Road
Manchester, M13 9PL, UK
Telephone: +44 (0) 161 306 6000
www.manchester.ac.uk/

University of Sussex

University of Sussex
Sussex House
Brighton BN1 9RH United Kingdom
Telephone: +44 (0)1273 606755
www.sussex.ac.uk/