เปิดแล้ว! โรงเรียนการไปรษณีย์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 202 คน

เปิดแล้ว! โรงเรียนการไปรษณีย์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 202 คน โรงเรียนการไปรษณีย์รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปี 2562 จำนวน 202 คน แบ่งเป็นเพศชาย 141 คน และเพศหญิง 61 คน โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร:

Read more

อยากเรียนต่อที่จีนห้ามพลาด! กับการสัมภาษณ์ขอทุนระดับป.ตรี พร้อมด้วยม.ชั้นนำจากประเทศจีน

อยากเรียนต่อที่จีนห้ามพลาด!กับการสัมภาษณ์ขอทุนระดับป.ตรี พร้อมด้วยม.ชั้นนำจากประเทศจีน ห้ามพลาด!! กับงานสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน (**สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า) มูลค่าทุนการศึกษา:– สาขาแพทย์ ทุน 5,000 หยวน (ประมาณ 23,000 บาท) – ทุนค่าเล่าเรียน 50 – 100%– สาขาวิศวะ

Read more

เปิดแล้ว!! New Zealand Scholarships 2019 ทุนเต็มจำนวนในระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับ New Zealand Scholarships 2019 โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ผ่านความร่วมมือกับ New Zealand Aid Programme จัดมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับผู้สมัครชาวไทย เพื่อเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จาก 1 ใน 9 สถาบันที่นิวซีแลนด์ มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนเต็มจำนวน ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: –

Read more

China-AUN Scholarship ทุนเต็มจำนวน เรียนต่อป.โท-เอก ณ ประเทศจีน รวม 30 ทุน

กระทรวงศึกษาธิการจีน (Ministry of Education of P.R. China) ประกาศให้ทุน “China-AUN Scholarship 2019/2020” แก่นักศึกษาจากชาติอาเซียน รวมทั้งนักศึกษาชาวไทย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2019-2020 มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน

Read more

ทุนป.โท ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสาน เรียนต่อที่ Griffith U. ออสเตรเลีย

International Water Centre (IWC) จัดมอบทุนการศึกษา IWC Masters International Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับ และลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโท Master of Integrated Water Management ที่ Griffith University มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย  

Read more

ทุนป.ตรี และป.โท มูลค่า 425,000 บาท ที่ University of Padova ประเทศอิตาลี

University of Padova มหาวิทยาลัยในปาโดวา ประเทศอิตาลี เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Padova International Excellence Scholarship Programme เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเริ่มเรียนในเดือนกันยายน ปี 2019     มูลค่าทุนการศึกษา: มูลค่า

Read more

มาแล้ว!! ทุน Heinrich Böll Foundation เรียนต่อป.โท-เอกได้ทุกสาขาวิชา ที่ประเทศเยอรมนี

ทุน Heinrich Böll Foundation เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนหรือกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยไม่จำกัดสาขาวิชา มูลค่าทุนการศึกษา: ตรวจสอบมูลค่าทุนการศึกษาได้ที่นี่ คลิก ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร: – เป็นนักศึกษาที่ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนหรือกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี – ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B2 หรือ

Read more

U. of Melbourne มอบทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี คณะนิติศาสตร์

University of Melbourne มหาวิทยาลัยในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนการศึกษา Valerie and Lawrence Kennedy Scholarship ในสาขานิติศาสตร์ กฎหมายศึกษา และอาชญาวิทยา     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนนี้จะจัดมอบเพียงครั้งเดียว โดยมีมูลค่าตั้งแต่ $

Read more

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ Federation University Australia

Federation University Australia มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย มีความยินดีมอบทุนการศึกษา International Excellence Scholarships เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยครอบคลุม 20% ของค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่เลือก     มูลค่าทุนการศึกษา: มูลค่า £5,000 ประมาณ 202,000

Read more

University of Dundee มอบทุนป.ตรี ในหลายสาขาวิชา มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

University of Dundee มหาวิทยาลัยในดันดี ประเทศสกอตแลนด์ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Global Excellence Scholarships Undergraduate (September) 2019/20 เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษามูลค่า £25,000 (ประมาณ 1 ล้านบาท) ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

Read more